• 0
  • 1

NetDesign

@netdesignFriends 1,162

Timeline

sticon Promotion สุดคุ้ม NetDesign Gift Card สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ต้องการได้ ในราคาพิเศษ บัตรมีจำนวนจำกัด 20 ใบเท่านั้น 1. Gift Card Silver เลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร/มีอายุ 1 ปี มูลค่า 13,000 บาท 2. Gift Card Gold เลือกเรียนได้ 4 หลักสูตร /มีอายุ 1 ปี ครึ่ง มูลค่า 2 ...See More
See More

หลักสูตรยอดนิยม

See More

Location

Address
โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign สำนักงา… See More
Location
รถไฟฟ้า: MRT สถานี พระรามเก้า
Call Center 02-6421100

Account Intro

โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)
...ศูนย์อบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์…
See More
Top