วัดหลวงพ่อสดฯ

ขอเชิญชวน พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เข้ารับการอบรมพระกัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

4 likes0 commentsLINE VOOM