NeeZgadget

NeeZgadget

@neezgadgetFriends 992

Timeline

แอมป์หลอด 845 เรือธง “ แอมป์หลอดที่ดีที่สุดในทุกเงื่อนไข” แอมป์หลอด 845 เรือธง ของNeezgadgetที่ถูกผลิตโดย -บริษัทเก่าแก่ที่สุดแห่ง กว่า 60 ปี แห่งประสบการณ์การผลิตหลอดตั้งแต่ การผลิตเพื่อใช้ทางการทหาร ระบบวิทยุกระจายเสียง จนถึงเครื ...See More
See More
Top