NeeZgadget

NeeZgadget

@neezgadgetFriends 656

Timeline

ลำโพง Accuracy "รูปลักษณ์ ผิวสัมผัส คุณภาพเสียง เหนือกว่าความคุ้มค่า" Why this Speaker ลำโพงตัวนี้เกิดจาก 3 ตัวแปรหลัก ที่เราตั้งใจจะตอบโจทย์ให้ได้ในเงื่อนไขทั้งสาม 1.Price ต้องยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลก ไม่สู้ดีนักมาหลายปี ทำให้ผู้บริโภคต้องใช้ตรรกะการใ ...See More
See More
Top