ND RUBBER

ND RUBBER

@ndrubberFriends 448

Timeline

T.W.I. สัญลักษณ์บ่งชี้การสึกหรอของดอกยาง หรือสัญลักษณ์บอกตำแหน่งสะพานยาง - ยางแต่ละเส้นจะมีตัวบ่งชี้การสึกหรอของดอกยาง บริเวณสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมที่แก้มยาง - เมื่อยางสึกหรอถึงแนวสันยางนูนในร่องยาง (สะพานยาง) แสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนยาง ตรงบริเวณสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม ( ...See More
See More

Location

Address
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอ… See More

Business Information

Hours 08:00 - 17:00
Closed on วันอาทิตย์
URL http://www.ndrubber.co.th/
Phone 08-9131-5000

Account Intro

ผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ของคนไทย
Top