นิปปอน เคมิคอล

นิปปอน เคมิคอล

@ncr3241aFriends 579

Timeline

อบรมการดับเพลิงขั้นต้น , อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และ อบรมดับเพลิงขั้นก้าวหน้า
See More
Top