mexappliance

Friends 47,865

www.mexappliance.com

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

MEX Appliance ขอแนะนำห้อง DEMO KITCHEN ห้องที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ของการใช้งานเครื่องครัวแบรนด์ MEX ที่จะให้ลูกค้าของเราได้ทดลองใช้สินค้า ได้สัมผัสสินค้า เรียนรู้การใช้งานจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ หรือคำปรึกษาต่างๆ เสาร์ - อาทิตย์ นี้ ใครมีแผนจะดูชุดเครื่องครัวแนะนำให้ไปลองใช้ ลองสัมผัส ได้ที่นี้เลย ...

Country or region: Thailand