สำนักงาน กสทช.

@nbtcFriends 4,333,939

Timeline

ปัจจุบันเด็กติดเน็ตเป็นปัญหาสำคัญ ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ “ร่วมกันพักเน็ต พักจอ NetCare ดูแลสัมพันธ์” ตอนที่ 4 NetCare : เจ้าเข้า sticon https://youtu.be/ZXmyDcx6qzc
See More

Location

Address
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 104… See More

Business Information

Hours 08.30 - 16.30
Closed on Saturday - Sunday
URL http://www.nbtc.go.th/Home.aspx
http://www.nbtc.go.th/Contact/NBTC.aspx
Phone 022710151

Account Intro

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

เป็น องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเ…
See More
Top