สำนักงาน กสทช.

@nbtcFriends 4,312,061

Timeline

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์ 🔊 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ ...See More
See More

Location

Address
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 104… See More

Business Information

Hours 08.30 - 16.30
Closed on Saturday - Sunday
URL http://www.nbtc.go.th/Home.aspx
http://www.nbtc.go.th/Contact/NBTC.aspx
Phone 022710151

Account Intro

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

เป็น องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเ…
See More
Top