ประสานมิตร ร.ร.

ประสานมิตร ร.ร.

@nbs5649aFriends 246

Timeline

📣โรงเรียนประสานมิตรเปิดบ้านให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าชมการสอนในระดับอนุบาลและประถม ด้วยการสอนแบบ Project approach รวมถึงการใช้นวัตกรรม Finger scan และ NLP กับนักเรียนได้อย่างไรบ้าง และจะสามารถพัฒนาเด็กๆได้อย่างไร 👌แล้วพบกันที่โรงเรียนประสานมิตร วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ ...See More
See More
Top