CHEWA Kaset-Nawamin

วันครู | 16 มกราคม 2565 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต" คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

0 likes0 commentsLINE VOOM