CHEWA Kaset-Nawamin

วันกองทัพไทย 18 มกราคม เป็นวันเพื่อรำลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีและได้รับชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า ในการนี้...ทางกองทัพไทยจึงถือเอาวันนี้เป็น "วันกองทัพไทย" เรียกกันอี...

0 likes0 commentsLINE VOOM