CHEWA Kaset-Nawamin

14 เมษายน ของทุกปี "วันครอบครัว (Family Day)" เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และเป็นวันแห่งการรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ตลอ...

0 likes0 commentsLINE VOOM