Nationalbloodcentre

Nationalbloodcentre

@nbctrcFriends 44,056

Timeline

หน่วยรับบริจาคโลหิตในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 😴นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 🍱รับประทานอาหารให้ครบมื้อ 💧ดื่มน้ำเยอะๆก่อนมาบริจาคโลหิตนะคะ
See More
Top