Nationalbloodcentre

Nationalbloodcentre

@nbctrcFriends 45,484

Timeline

หน่วยรับบริจาคโลหิตในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 😴นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 🍱รับประทานอาหารให้ครบมื้อ 💧ดื่มน้ำเยอะๆก่อนมาบริจาคโลหิตนะคะ #บริจาคโลหิตทุก3เดือน #ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี
See More
Top