Navamin9Hospital

@navamin9hospitalFriends 2,814

Location

Address
กรุงเทพมหานครมีนบุรีเลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุราน… See More
Location
ตลาดมีนบุรี
สำนักงานประกันสังคม เขตมีนบุรี

Business Information

Hours 08.00 น.
Closed on 20.00 น.
URL http://www.navamin9.com/
Phone 025181818

Account Intro

โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจและรับรองคุณภาพโดย Joint Commission International(JCI, USA.)
Top