Navamin9Hospital

@navamin9hospitalFriends 3,003

Timeline

ขอเชิญชวนคุณแม่ตั้งครรภ์ sticon เตรียมพร้อมมอบความฉลาดให้ลูกน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์9 สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ sticon 02-518-1818 ต่อ 230,238
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
See More

Location

Address
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
Location
ตลาดมีนบุรี
สำนักงานประกันสังคม เขตมีนบุรี

Business Information

Hours เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
URL http://www.navamin9.com/
https://www.facebook.com/Navamin9hospital
Phone 02-5181818

Account Intro

โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจและรับรองคุณภาพโดย Joint Commission International(JCI, USA.)
Top