Navamin9Hospital

@navamin9Friends 2,488

Timeline

sticon องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ sticon เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ครอบคลุมมากยิ่งกว่าเดิม sticon sticon โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นไวรัสที่มีชื่อว่า ไวรัสอินฟลูเอนซ่า (influenza virus) ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครมีนบุรีเลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุราน… See More
Location
ตลาดมีนบุรี
สำนักงานประกันสังคม เขตมีนบุรี

Business Information

Hours 08.00 น.
Closed on 20.00 น.
URL http://www.navamin9.com/
Phone 025181818

Account Intro

โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจและรับรองคุณภาพโดย Joint Commission International(JCI, USA.)
Top