Navamin9Hospital

@navamin9Friends 2,727

Timeline

ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ จำนวน 9,999 ดอก เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช sticon ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลนวมินทร์9 ชั้น 3 ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครมีนบุรีเลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุราน… See More
Location
ตลาดมีนบุรี
สำนักงานประกันสังคม เขตมีนบุรี

Business Information

Hours 08.00 น.
Closed on 20.00 น.
URL http://www.navamin9.com/
Phone 025181818

Account Intro

โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจและรับรองคุณภาพโดย Joint Commission International(JCI, USA.)
Top