Navamin9Hospital

@navamin9Friends 2,305

Timeline

sticon ข่าวดีมาแล้วจร้า พบกับการกลับมาอีกครั้งกับ sticon โปรโมชั่น "ซื้อ1 ได้ถึง 2" sticon กติกาง่ายๆ เพียงแค่คุณเป็นเพื่อนใน Official Line กับเมือไทยประกันชีวิต ก็รับสิทธิ์ โปรโมชั่น "ซื้อ1 ได้ถึง 2" ได้ทันที ระยะวเลาวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559 จร้า
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครมีนบุรีเลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุราน… See More
Location
ตลาดมีนบุรี
สำนักงานประกันสังคม เขตมีนบุรี

Business Information

Hours 08.00 น.
Closed on 20.00 น.
URL http://www.navamin9.com/
Phone 025181818

Account Intro

โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจและรับรองคุณภาพโดย Joint Commission International(JCI, USA.)
Top