Navamindradhiraj U.

  • 0
  • 1

Navamindradhiraj U.

@navamin.uFriends 264

Timeline

ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัย สมัครขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2560 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเอกสาร http://www.nmu.ac.th/th/?p=14564
See More

Location

Address
ที่อยู่ 131/ 6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.… See More

Business Information

Hours 08.00 - 16.00 น.
Closed on วันเสาร์ - วันอาทิตย์
Phone 02-244-3846

Account Intro

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช NMU
( N : Networking , M : Morality , U : Urban Development ) เน้นการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของเมือง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์เขตเมือง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณ์ภูมิปัญญาของกรุงเทพมห…
See More
Top