หลินจือมิน Official

@naturebioFriends 7,395

Timeline

... การทำงานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลา ได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดย ง่ายดายและรวดเร็ว ... พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธ ...See More
See More

Location

Address
134/4 หมู่5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธา… See More
Location
นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี

Business Information

Hours 8.30 - 17.30 Monday - Saturday
Closed on Sunday
URL http://www.linhzhimin.com
http://www.naturebiotec.com
Phone 025011515

Account Intro

Top