NARAH HERB

NARAH HERB

@narahindustryFriends 42

Timeline

นราห์ อินดัสตรี โรงงานผลิต และแปรรูปสมุนไพรออแกนิก มาตรฐานโลก ที่ได้รับตรารับรอง USDA Organic จากสหรัฐอเมริกา และ EU Organic จากสหภาพยุโรป ตั้งอยู่บนบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของไทย ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
See More

Location

Address
เชียงใหม่เมือง316 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด, อ.เมือง จ.เชีย… See More
Top