Namheng Group

@namhengFriends 103

Timeline

sticon นึกถึงคอนกรึต คิดถึง NHC sticon สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NHC Call Center sticon sticon 02-295-0901 ถึง 10 sticon เลือกคุณภาพและบริการประทับใจ เจาะจงคอนกรีต NHC sticon
See More

Menu/Items

  • NHC:Concrete Ready Mix

    NHC:Concrete Ready Mix

    เทปูนคอนกรีตผสมเสร็จ

Location

Address
กรุงเทพมหานครยานนาวา569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพง… See More
Location
ตรงข้าม ปั๊ม Shell
กลับรถใต้สะพานแขวน

Business Information

Hours 08:00 น.
Closed on 18:00 น.
URL http://www.namhenggroup.com
Phone 022950901
โทรสั่งจอง 0632062629

Account Intro

-ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า
-ให้บริการจัดส่งด้วยความความถูกต้อง ตรงเวลาที่นัดหมาย
-พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
-มีความรับผิดชอบต่อสังคม มวลชนสัมพันธ์ และเน้นการบริหารจัดการต่อกากของเสียจากการผลิต…
See More
Top