ถาดวางสัมภาระ NT-07A

ขนาด 100*150 cm. ราคา 7000 บาท