นครชัยแอร์ NCA

Friends 0

ข้อมูลบัญชี

นครชัยแอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทาง โทร.1624

เลือกบริการ

How To Book and Pay

ช่องทางซื้อตั๋วและชำระเงิน

เงื่อนไขการเดินทาง

รายละเอียดและเงื่อนไข

พื้นที่เช่า พื้นที่โฆษณา

โฆษณาบนรถโดยสาร

งาน

นครชัยแอร์ รับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรง อายุ 23-29 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ชอบความท้าทายความสามารถ คิดงานเป็นระบบ นำเสนอโครงการได้ มั่นใจในตัวเอง โลกกว้าง พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบสูง ร่วมสร้างระบบงานในองค์กรที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงทางด้านธุรกิจเดินรถโดยสารยาวนานกว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการ ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน 2. ผู้ช่วยผู้จัดการเขต สอบถามโทร. 086-351-7615 / 0-2939-4999 ต่อ 1174

Coupon

Reward card