Nakarin Vet.Hospital

Nakarin Vet.Hospital

@nakarinvetFriends 760

Reward Cards

Ticket Image

Collect 4 points to get a voucher for สติกเกอร์ QR code @nakarinvet!

Shop Link QrCode

Timeline

สำหรับสมาชิก ไลน์: @nakarinvet สุนัขทุกตัวที่เข้ารับบริการ ตรวจ รักษา ที่โรงพยาบาลสัตว์นครินทร์ สามารถรับบริการหยอดหลัง กำจัด เห็บ หมัด "Controline" ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย #ไม่จำกัดจำนวนสุนัข ต่อหนึ่งราย #บริการนี้มีจำกัดสำหรับ สองร้อยตัวแรกที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ...See More
See More

Location

Address
2363, Phattanakan 49, Suan Luang

Business Information

Hours 9:00 - 22:00 9:00 - 20:00
URL http://www.nakarinvet.com
Phone 097-939-2493

Account Intro

โรงพยาบาลสัตว์นครินทร์เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ (เดิมในชื่อสัตวแพทย์คลินิก โดยนายสัตวแพทย์ สุเมธ ประเสริฐเมฆ) ด้วยความตั้งใจให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ไทย และในปี ๒๕๕๙ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท โรงพยาบาลสัตว์นครินทร์ จำกัด

Jobs

เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือ ปวช./ปวส. ที่ผ่านการอบรมการพยาบาลสัตว์

ติดต่อเข้าสัมภาษณ์โดยยื่นหลักฐานการสมัครผ่านทาง line: @nakarinvet หรือ email: info@nakarinvet.com
Top