Fortune Hotel Group

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหา...

0 likes0 commentsLINE VOOM