HAYASHI TELEMPU

HAYASHI TELEMPU

@myv9620qFriends 303

Timeline

📣ประกาศ❗️ จากทางแผนก IT ค่าา...🤓 ขอแจ้งให้ทราบว่าระบบอีเมล์ของบริษัท ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ค่ะ... เบื้องต้นกำลังดำเนินการแก้ไข และหากดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ..จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ 😣 ✨แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ😢🙏🏻
See More

Account Intro

บ.ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด
Top