สอนภาษาเกาหลีออนไลน์

Friends 5,858

@KoreanOnline4U

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีSee more

฿2,500한국어 1급 เล่ม1

• คอร์สเรียนไวยากรณ์เกาหลี ระดับ1 급 (เล่ม Snu1A) - จำนวน 8 บทเรียน

Delivery (store)
฿2,500한국어 1급 เล่ม2

• คอร์สเรียนไวยากรณ์เกาหลี ระดับ1 급 (เล่ม Snu1B) - จำนวน 8 บทเรียน

Delivery (store)
฿3,500한국어 2급 เล่ม1

• คอร์สเรียนไวยากรณ์เกาหลี ระดับ 2 급 (เล่ม Snu2A) - จำนวน 8 บทเรียน

Delivery (store)
฿3,500한국어 2급 เล่ม2

• คอร์สเรียนไวยากรณ์เกาหลี ระดับ 2 급 (เล่ม Snu2B) - จำนวน 9 บทเรียน

Delivery (store)
฿4,500한국어 3급 เล่ม1

• คอร์สเรียนไวยากรณ์เกาหลี ระดับ กลาง 3 급 (เล่ม Snu3A) - จำนวน 9 บทเรียน

Delivery (store)
฿4,500한국어 3급 เล่ม2

• คอร์สเรียนไวยากรณ์เกาหลี ระดับ กลาง 3 급 (เล่ม Snu3B) - จำนวน 9 บทเรียน

Delivery (store)

Mixed media feedSee more

Country or region: Unspecified