คณะเกษตร กำแพงแสน

@myp4364tFriends 351

Timeline

ขอเชิญนิสิตทุกคน ทุกคณะ ทุกสาขา ร่วมกิจกรรม JOB FAIR 2016 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบตำแหน่งรับสมัครงานของแต่ละบริษัทล่วงหน้าได้ตามลิงค์: http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detai ...See More
See More

Location

Address
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก… See More
Top