คณะเกษตร กำแพงแสน

@myp4364tFriends 259

Timeline

พิพิธภัณฑ์แมลง อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดนิทรรศการประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2559 ในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจจากแมลง” แมลงตัวเล็กๆ ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้สร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจากลักษณะเด่นของรูปร่างและพฤติกรรมบ ...See More
See More

Location

Address
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก… See More
Top