กรมสุขภาพจิต (DMH)

กรมสุขภาพจิต (DMH)

@myh1389sFriends 2,203

Timeline

sticon การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่าง ใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย และความเศร้าโศกเสียใจในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ sticon sticon กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำ sticon sticon "4 กิจกรรมเปลี่ยนความเศร้า...ให้เป็นพลัง" และ sticon "3 ...See More
See More

Location

Address
กรมสุขภาพจิต

Business Information

Hours 08.30-16.30
Closed on หยุดเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.dmh.go.th
http://www.jitsungkom.com
Phone 025908168

Account Intro

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ
มีพันธกิจ คือ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการแลพวิชาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. ร้างกล…
See More
Top