กรมสุขภาพจิต (DMH)

กรมสุขภาพจิต (DMH)

@myh1389sFriends 2,963

Timeline

💊ยาเสพติด...ปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจากทุกคนในสังคม มาดูกันว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร❓ และเราจะรับมือเมื่อคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างไร❓ ❗️เพราะ "ผู้เสพ" คือ "ผู้ป่วย" ที่ต้องได้รับการบำบัด🏨 😀สุขภาพจิตดี... เริ่ม ...See More
See More

Location

Address
กรมสุขภาพจิต

Business Information

Hours 08.30-16.30
Closed on หยุดเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.dmh.go.th
http://www.jitsungkom.com
Phone 025908168

Account Intro

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ
มีพันธกิจ คือ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการแลพวิชาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. ร้างกล…
See More
Top