กรมสุขภาพจิต (DMH)

กรมสุขภาพจิต (DMH)

@myh1389sFriends 5,091

Timeline

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 "สุขใจ วัยทำงาน : Mental Health in the Workplace" ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก aimhc.net
IMHC International Mental Health Congress
See More

Location

Address
กรมสุขภาพจิต

Business Information

Hours 08.30-16.30
Closed on หยุดเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.prdmh.com
Phone 025908168

Account Intro

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ
มีพันธกิจ คือ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการแลพวิชาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกใน…
See More
Top