กรมสุขภาพจิต (DMH)

กรมสุขภาพจิต (DMH)

@myh1389sFriends 2,709

Timeline

sticon เครียด!!! อย่าปล่อยไว้ ให้รีบจัดการ ด้วย "9 วิธี จัดการกับความเครียด" sticon sticon มีปัญหาสุขภาพจิต sticon โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
See More

Location

Address
กรมสุขภาพจิต

Business Information

Hours 08.30-16.30
Closed on หยุดเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.dmh.go.th
http://www.jitsungkom.com
Phone 025908168

Account Intro

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ
มีพันธกิจ คือ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการแลพวิชาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. ร้างกล…
See More
Top