กรมสุขภาพจิต (DMH)

กรมสุขภาพจิต (DMH)

@myh1389sFriends 2,642

Timeline

sticon กรมสุขภาพจิต แนะ "ครอบครัว ญาติพี่น้อง" sticon ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับคนที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว sticon สูญเสียทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม sticon เป็นพิเศษ ก่อนที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง โดยใช้หลัก 3ส หรือ 3L ในการปฐมพยาบาลทางใจ sticon สุขภาพจิตดี... เริ่มต้นที่ ...See More
See More

Location

Address
กรมสุขภาพจิต

Business Information

Hours 08.30-16.30
Closed on หยุดเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.dmh.go.th
http://www.jitsungkom.com
Phone 025908168

Account Intro

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ
มีพันธกิจ คือ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการแลพวิชาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. ร้างกล…
See More
Top