Myday

Myday

@mydayFriends 1,763

Timeline

(3สัญญาณบอกเหตุ)1.คลัทช์ลื่น 2.ความเร็วลดลงในรอบเครื่องเท่าเดิม 3. ขึ้นเนินชันได้ช้ากว่าปกติ ..รีบเปลี่ยนก่อนระบบเกียร์พังฯคลัทช์” อายุการใช้งาน 150,000-200,000 กิโลเมตร.
See More

Location

Address
นครศรีธรรมราชอำเภอเมือง64/5 ถนนอ้อมค่าย หมู่ที่ 5
Top