monicyoungbaby shop

ผลไม้เคลือบน้ำตาล ถังหูลู่ = ถังหูหลู่
ผลไม้รสชาติเปรี้ยว ส่วนที่เคลือบน้ำตาลคือกรอบหวาน 
💰 : ไม้ละ 100.- (ถ้าเป็นส้ม 60.-)
ถนน บรรทัดทอง
#ถังหูลู่ #ถังหูหลู #ถังหูหลู่ #ผลไม้เคลือบน้ำตาล #ถังหูลู่...

0 likes0 commentsLINE VOOM