มายดิจิตอล mydigital

มายดิจิตอล mydigital

@myallFriends 75

Timeline

มายดิจิตอลและ #3BB ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง #FTTx ความเร็ว 200/50 Mbps. ราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้น และแพคเกจ 20/4 Mbps แพคเกจ 50/10 Mbps ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยี FTTx การรับส่งข้อมูลที่ความเร็วและคุณภาพดีขึ้น สามารถให้บริการมัลติ ...See More
See More
Top