สำนักงานศาลปกครอง

‼️ สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ศาลปกครอง 📢 เนื่องในวันที่ 9 มีนาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการเปิดทำการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองจึงได้กำหนดจัดงานและกิจกรรมทางวิชาการ ในโอกา...

3 likes0 commentsLINE VOOM