สำนักงานศาลปกครอง

📣สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาลของสำนักงานศาลปกครองอุดรธา...

3 likes0 commentsLINE VOOM