สำนักงานศาลปกครอง

📣 เรื่องเด่นประเด็นดี (EP. 8 ปี 67) 📍 การอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์นม) : หลักแห่งความได้สัดส่วน (ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงกา...

5 likes0 commentsLINE VOOM