สำนักงานศาลปกครอง

📣สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาลของสำนักงานศาลปกครองอุดรธา...

1 like0 commentsLINE VOOM