การประปา มหาสวัสดิ์

การประปา มหาสวัสดิ์

@mwa_mahasawatFriends 3,340

Timeline

ขอเชิญชวน พี่ๆน้อง ๆ ชาว กปน. และผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานต่อไป https://goo.gl/WwCgZb
ระบบสำรวจ Online www.mwa.co.th แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อ MWA onMobile ปี 2561    ท่านมีความพึงพอใจต่อ Application : MWA OnMobile ในระดับมากน้อยเพียงใด คำถาม
See More
Top