Central Lab Thai

ปลูกกัญชาเพื่อบริโภคในครัวเรือนผิดกฎหมายหรือไม่ ! ถ้าปลูกเพื่อประกอบอาชีพควรตรวจวิเคราะห์สารอะไรบ้าง ! แปรรูปกัญชาเป็นสินค้าอะไรได้บ้าง ! วันนี้เรามีคำตอบครับ Central Lab Thai ตอบรับปลดล็อกกัญชา ...

0 likes0 commentsLINE VOOM