แปลนปริทัศน์

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ "การประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล" วันพุธที่ 31 พฤษภาคม เวลา 9.00 - 12.00 น. โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live ที...

0 likes0 commentsLINE VOOM