• 0
  • 1
  • 2

Museum Siam

@museumsiamFriends 4,405

Location

Address
4 Sanam Chai Road, Phra Nakhon, Bangkok 10200
Location
โรงเรียนราชินี
วังจักรพงศ์

Business Information

Hours 10 AM - 6 PM
Closed on Monday
URL http://www.museumsiam.org/
http://www.facebook.com/MuseumSiamFan
Phone 02-225-2777
Other ติดต่อได้วันและเวลาทำการ

Account Intro

"ให้ทุกการเรียนรู้ สนุกกว่าที่คิด"
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ชวนตั้งคำถามและหาคำตอบ พร้อมกระตุกต่อมคิดการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์ต่อยอดสู่อนาคต

---------------------

***ประกาศ*** นิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ขอปิด…
See More
Top