นิตยาไก่ย่าง

Friends 150,733

ชุมทางของอร่อย

ข้อมูลบัญชีSee more

“เพราะเราเชื่อว่า วัตถุดิบที่ใหม่ สด สะอาด ผ่านกระบวนการปรุงโดยผู้ชำนาญการอย่างพิถีพิถันนั้น คือ เคล็ดลับความสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจในรสชาติของอาหารที่เป็นหนึ่งและมีมาตรฐานเดียวกันเหนือสื่งอื่นใด คือ ความซื่อสัตย์ที่เรามีให้กับลูกค้าท่านจึงมั่นใจได้ว่า อาหารแต่ละจานที่สั่งเป็นอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ จากเตา ไม่มีการนำอาหารเก่าค้างคืนมาอุ่นใหม่ให้ลูกค้าอย่างแน่นอน” ร้านนิตยาไก่ย่าง

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand