MTSS COSMETIC LAB

MTSS COSMETIC LAB

@mtss-labFriends 3,351

Timeline

"นักออกแบบที่ดี จะเป็นนักวิจัยและพัฒนาที่ดีได้"  😄เพราะการที่จะออกแบบอะไรสักอย่างต้องมีพื้นฐานความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ  😍การจะทำสูตรครีมสักสูตร นักวิจัยจะต้องออกแบบส่วนประกอบหลัก ส่วนประกอบเสริม เผื่อให้ผลการทำงานของสารสกัด สามารถเข้าไปทำปฏิ ...See More
See More
Top