masterpiece_crochet

masterpiece_crochet

@mtp_crochetFriends 1,933

Timeline

พิธีสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เกษตรกรมีใจหมั่นในการเพาะปลูก 🌱🍀☘️🌻🌸 ซึ่งผลเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลสมบูรณ์และผลาหาร สังสาหาร จะอุดมสม ...See More
See More

Location

Address
160/24 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Top