หมดเขต 5/4

ค่าเช่าเริ่มต้น 5,200 บาท หมดแล้วหมดเลย โทร 087-516-6666