Smart Research Thai

Friends 1,338

Let's us consult you

Notice

Information

วิเคราะห์สถิติและสอนการใช้งานโปรแกรม
สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติขั้นสูง SPSS Amos Lisrel Mplus PROcessMacro

t-test ANOVA Correlation Chisquare
EFA , CFA , Path , SEM, Mediator-Moderator

tel. 0865555949
email: contact@smartresearchthai.com
line id: @smartresearchthai
FB: smartresearchthai
Nott SmartResearchThai

ServicesSee more

Stat Coaching All in One

Stat Coaching online (private) 4,990 per time in 4hours. Include: 1.Statistic consult 2.Software coaching 3.Consulte after service **ปรึกษาเบื้องต้นฟรีทาง FB chat และ Line@**

Live Teaching Courses

Live Teaching Courses บริการสอนสถิติและโปรแกรมสถิติแบบตัวต่อตัว ผ่าน Google Meet พร้อมอัดหน้าจอไว้ทบทวน สถิติพื้นฐานด้วย SPSS สถิติขั้นสูง เช่น Regression Full SEM by AMOS, LISREL, or Mplus Mediation Moderation by PROcessaMacro ​ **เรียนผ่าน Online (สอนสด)** ค่าใช้จ่าย 5,000-8,500 ต่อคอร์ส

Basic Stat by SPSS online

คอร์สออนไลน์สถิติพื้นฐาน 'Basic Statistic by SPSS' ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่เหมาะสำหรับการวิจัย ไม่ว่าจะเป็น 👉Chi-square 👉Correlation 👉t-test 👉Anova 👉Pair test 👉Cronbach Alpha 👉พร้อมด้วย Special Issue เรื่อง Non-Parametric ที่เหมาะสำหรับงานสายวิทยาศาสตร์ที่ข้อมูลไม่แจกแจงเป็นโค้งปกติ บทเรียนเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง สอนง่ายสไตล์ติวเตอร์ เน้นใช้ภาษาทั่วไปเหมือนเพื่อนคุยกัน เข้าใจง่ายสุดๆ✨ 📚แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน 19 หัวข้อ และ 8 แบบทดสอบ การันตีเรียนจบนำไปใช้ต่อยอดการทำงานได้จริง‼️ คอร์สนี้เหมาะกับ: ✅นักศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอก ✅อาจารย์ ✅นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม SPSS #โปรโมชั่นจัดเต็ม จาก 1,490 บาท 🔥เหลือเพียง 890 บาท🔥 . 👉🏻 พร้อมรับสิทธิพิเศษเข้ากลุ่มไพรเวท “Basic Stat Manual – SPSS group” เพื่อพูดคุยและปรึกษากับผู้สอนได้ตลอดเวลา #จำนวนจำกัด‼️ . 📍สนใจ สมัครเลย คลิก >> https://www.smartresearchthai.com/course หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ . 📳tel.086-555-5949 🆔️line: @SmartResearchThai 💌email: contact@SmartResearchThai.com #ปรึกษาสถิติ #สอนใช้โปรแกรมสถิติ #แก้ปัญหาสถิติ #คอร์สสถิติ #เรียนสถิติ

HandbookSee more

฿490Basic Stat SPSS Manual - eBook

Basic Statistic SPSS - Manual // คู่มือสถิติพื้นฐานด้วย SPSS เป็นคู่มือในรูปแบบของ Tutor ที่สอนเป็นสไลด์ กระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานโปรแกรมได้เลย eBook version จะให้ดาวน์โหลดทั้งเอกสาร pdf และไฟล์วิดีโอสอนการใช้ รวมถึงไฟล์ตัวอย่างฝึกทำ **ไม่มีเอกสารปริ้น USB สมุดโน็ต ปากกา แฟ้มเอกสาร ให้** **เตรียมลิงก์ดาวน์โหลดและพร้อมส่งภายใน 1 วัน**​ --- เนื้อหาภายในคู่มือมี 4session 25 topics Session 1 ทบทวนพื้นฐานทางสถิติ -สถิติกับการวิจัย -ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง -ระดับตัวแปร -ความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูล -สมมติฐาน -ระดับนัยสำคัญ Session 2 ภาพรวมของโปรแกรม -Variable view/ Data view -การ Import data file -การ recode -การ compute data -การวิเคราะห์สถิติตัวแปรเดียว ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย -การทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติความเบ้ ความโด่ง Session 3 การวิเคราะห์สถิติสองตัวแปร -การวิเคราะห์ Chi-square + Software Practice -การวิเคราะห์ Correlation + Software Practice -การวิเคราะห์ Independent Sample t-test + Software Practice -การวิเคราะห์ One Way ANOVA + Software Practice -การวิเคราะห์ Pair Sample t-test + Software Practice -การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วย Cronbach Alpha + Software Practice ***Software Practice จะเป็น VDO สอนการคลิกจากโปรแกรม*** Session 4 special Issue: Non-Parametric -แนะนำเบื้องต้นสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ หรือ Non-Parametric --- สอบถามเพิ่มเติม โทร..086-555-5949 line: @smartresearchthai fb: smartresearchthai

฿290Repeated Measure Handbook

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ หรือ Repeated Measure Analysis หรือ Repeated ANOVA เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดความแตกต่างของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เช่น การทดสอบการให้ยาสำหรับลดค่าน้ำตาลในเลือด แบ่งการทดลองเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนการทดลอง การทดลองผ่านไป 3 เดือน และการทดลองผ่านไป 6 เดือน เพื่อต้องการทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไป “ยา” ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงไปหรือไม่ โดยคู่มือฉบับนี้ ได้นำเสนอถึงความหมาย ข้อตกลงเบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ และการแปลผล แบบฉบับเร่งรัด (Tutor Style) พร้อมทั้งเอกสารเรียนรู้เพิ่มเติม วิดีสอนการคลิกในโปรแกรม SPSS ง่ายและเร็วต่อการเรียนรู้ คู่มือฉบับจึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้วิจัยทุกท่านได้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ไปวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ ความรู้ และสามารถวิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง คู่มือ Repeated Measure Analysis ฉบับนี้ ยังมีไฟล์เอกสารอื่นๆ ที่จะส่งมอบให้กับผู้อ่านทุกท่าน เช่น บทความต้นฉบับตัวอย่าง รวมถึงตัวอย่างงานวิจัยไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีไฟล์วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นตัวอย่างในคู่มือฉบับนี้ ไว้ให้ทำการศึกษาด้วยตนเอง และที่สำคัญ ยังมีวิดีโอตัวอย่างการคลิกจากโปรแกรม ท่านจะได้รับหลังจากทำการสั่งซื้อสำเร็จและแจ้งยืนยันการซื้อกลับมายังช่องทาง Facebook: SmartResearchThai หรือ Line@: @SmartResearchThai ทางเราจะส่งลิงก์เพื่อดาวน์โหลดให้กับผู้อ่านทุกท่านทันที ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มศึกษากันได้เลยครับ

฿390Short Story of Regression

Short Story of Regression Analysis: Linear and Logistic. Handbook for Beginner *ต้นฉบับ มีนาคม 2566 **รูปแบบหนังสือเหมาะกับการอ่านในระบบ ขนาด A5 Short Story of Regression Analysis: Linear and Logistic. Handbook for Beginner ​ เป็นคู่มือในรูปแบบของ Tutor กระชับ เข้าใจง่าย ทำตามได้เลย เอกสารมีเนื้อหากว่า 100 หน้า โดยที่คู่มือฉบับนี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องวิเคราะห์ Regression โดยเน้นความรู้พื้นฐาน เกริ่นนำเข้าสู่โลกของ Regression ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (linear regression) และการวิเคราะห์สมการถอถอยโลจีสติกส์ (logistic regression) เนื้อหาภายในเอกสาร ประกอบด้วย ประเภท ขนาดตัวอย่าง ตัวแปรหุ่น ข้อตกลงเบื้องต้น ตัวอย่างการวิเคราะห์ รวมถึงอ้างอิง และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร PDF รวมถึงไฟล์ฝึกทำได้ ซึ่งลิงก์การดาวน์โหลดจะอยู่ในหน้าสุดท้ายของเอกสาร สามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลย **หมายเหตุ คู่มือ ebook ฉบับนี้จะส่งมอบแบบออนไลน์ โดยส่งลิงก์เพื่อดาวน์โหลด ebook และไฟล์ตัวอย่างไว้ฝึกทำ ส่งผ่านทางช่องแชทของไลน์

฿390Understanding ProcessMacro

การวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง (ส่งผ่าน) และการวิเคราะห์ตัวแปรกำกับ (แทรก) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นจากการวิเคราห์ผลระดับพื้นฐาน หากพิจารณาการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) จะเห็นภาพว่าเป็นการวิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระ มีผลต่อ ตัวแปรตามหรือไม่ ในขณะที่การวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง จะเข้ามาตอบคำถามที่ว่า ยังมีตัวแปรอื่นใดอีกหรือไม่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม หรือมีตัวแปรใดอีกหรือไม่ที่มีอิทธิพลมาจากตัวแปรอิสระและยังส่งผลต่อไปยังตัวแปรตาม สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรกำกับ จะให้คำตอบที่ลึกซึ้งในมิติที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามนั้น แท้จริงแล้วต้อง อยู่ร่วมกับตัวแปรอื่นด้วยหรือไม่ หรือสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง คู่มือฉบับจึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้วิจัยทุกท่านได้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ไปวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยโปรแกรม PROcessMacro ที่เป็น plugins ในโปรแกรม SPSS ช่วยวิเคราะห์ โดยโปรแกรมนี้มีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ถึง 74 โมเดล คู่มือ Mediation-Moderation ฉบับนี้ ยังมีไฟล์เอกสารอื่นๆ ที่จะส่งมอบให้กับผู้อ่านทุกท่าน เช่น บทความเกี่ยวกับ Mediation บทความเกี่ยวกับ Moderation รวมถึงตัวอย่างงานวิจัยไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีไฟล์วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นตัวอย่างในคู่มือฉบับนี้ ไว้ให้ทำการศึกษาด้วยตนเอง และที่สำคัญ ยังมีวิดีโอตัวอย่างการคลิกจากโปรแกรม ท่านจะได้รับหลังจากทำการสั่งซื้อสำเร็จและแจ้งยืนยันการซื้อกลับมา ทางเราจะส่งลิงก์เพื่อดาวน์โหลดให้กับผู้อ่านทุกท่านทันที ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มศึกษากันได้เลยครับ

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand