฿75ข้าวเกาหลี

ขนาด 500 กรัม

฿79วุ้นเส้นเกาหลี

ขนาด 100 กรัม

฿75เส้นจาจังมยอน

ขนาด 230 กรัม

฿99 แป้งต๊อกโบกี แป้งต๊อกบกกี

ขนาด 250กรัม 500กรัม 1โล

฿49บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นเปล่า

มาม่าเกาหลี เส้นเปล่า ขนาด 110 กรัม

฿119 ต๊อกบกกีชีส ต๊อกโบกีชีส

ขนาด 250กรัม 500กรัม 1โล

฿139 แป้งชุบทอดกรอบเกาหลี

ขนาด 200 กรัม