฿89กิมจิผักกาดขาว

4 สูตร ดั้งเดิม น้ำผึ้ง เข้มข้น คีโต

Delivery (store)
฿89กิมจิแตงกวา

6 สูตร ดั้งเดิม น้ำผึ้ง เข้มข้น คีโต ดองเปรี้ยวหวาน ดองเปรี้ยวหวานเผ็ด

฿89กิมจิผักรวม

6 สูตร ดั้งเดิม น้ำผึ้ง เข้มข้น คีโต ดองเปรี้ยวหวาน ดองเปรี้ยวหวานเผ็ด

฿89 กิมจิเห็ดเข็มทอง

4 สูตร ดั้งเดิม น้ำผึ้ง เข้มข้น คีโต

฿89กิมจิหัวไชเท้า

6 สูตร ดั้งเดิม น้ำผึ้ง เข้มข้น คีโต ดองเปรี้ยวหวาน ดองเปรี้ยวหวานเผ็ด

฿89กิมจิต้นหอม

4 สูตร ดั้งเดิม น้ำผึ้ง เข้มข้น คีโต

฿89 กิมจิมะละกอ

4 สูตร ดั้งเดิม น้ำผึ้ง เข้มข้น คีโต

฿179 กิมจิโพกิ

4 สูตร ดั้งเดิม น้ำผึ้ง เข้มข้น คีโต

฿179 กิมจิปลาหมึก กิมจิหนวดปลาหมึก

กิมจิหนวดปลาหมึก กิมจิเนื้อหมึก

฿139 กิมจิต้นกระเทียม

150กรัม 1กีโล

฿139 กิมจิหัวไชเท้าแห้ง

150กรัม 1กีโล

฿139กิมจิพริกหยวก

150กรัม 1กีโล

฿139กิมจิใบงา

150กรัม 1กีโล

฿149 ต้นกระเทียมดอง

150กรัม 1กีโล