ห้องเรียนสีเขียว กฟผ

  • 0
  • 1

ห้องเรียนสีเขียว กฟผ

@mow3056lFriends 97

Timeline

sticon sticon ประหยัดแน่ แค่ 4ป. sticon sticon sticon ป1 ปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น sticon ป2 ปรับอุณภูมิแอร์เพิ่ม 1 องศา sticon ป3 ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน sticon ป4 เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 sticon sticon sticon sticon sticon sticon sticon sticon
See More

Photos

Account Intro

กองเสริมสร้างทัศนคติประหยัดไฟฟ้า
Top