MotoristTH

เริ่มเลย! มาเริ่มเป็นกลุ่มผู้ใช้รถกลุ่มแรก ๆ ที่เลือกใช้ #รถยนต์ไฟฟ้า กัน เพราะในปีพ.ศ. 2578 ประเทศไทยจะเริ่มนโยบายจำหน่ายเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ปรับตัวก่อนได้เปรียบนะ👍🚗 ต้องการขายรถคันปัจจุบัน ...

0 likes0 commentsLINE VOOM