แพทย์วิถีธรรม

@morkeawFriends 45

Timeline

#ตารางค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏกปี 2561 เดือนมกราคม-เมษายน 2561 31 ธ.ค.- 2 ม.ค. งานเพื่อฟ้าดิน บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี 5-13 ม.ค. ค่ายสวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร 16-24 ม.ค. ค่ายสวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี 27 ม.ค.-4 ก.พ. ค่ายสวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช 7- ...See More
See More

Photos

Location

Address
114 ม.11 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
Location
โรงพยาบาลอำเภอดอนตาล
อำเภอดอนตาล

Business Information

URL http://morkeaw.net/
http://www.boonniyom.net/
Phone 0894520559
ประสานงาน 0879708624

Bio/Discography

18/10/2012
ก่อตั้งเมื่อ 18 ตุลาคม 2555

Account Intro

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
บริหารและดำเนินงานโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม โดยมีคุณหมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นประธานมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ และเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศและทั่วโลก เ…
See More
Top