แพทย์วิถีธรรม

@morkeawFriends 121

Timeline

แจ้งปรับเปลี่ยนข้อมูลและประชาสัมพันธ์ค่ายแพทย์วิถีธรรม ปี 2561 #ภาคอิสาน ๑๗ – ๒๕ มี.ค. ๖๑ สวนป่านาบุญ ๑ จ.มุกดาหาร ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน) ณ สวนป่านาบุญ ๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) สาธิต ...See More
See More

Photos

Location

Address
114 ม.11 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
Location
โรงพยาบาลอำเภอดอนตาล
อำเภอดอนตาล

Business Information

URL http://morkeaw.net/
http://www.boonniyom.net/
Phone 0894520559
ประสานงาน 0879708624

Bio/Discography

18/10/2012
ก่อตั้งเมื่อ 18 ตุลาคม 2555

Account Intro

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
บริหารและดำเนินงานโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม โดยมีคุณหมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นประธานมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ และเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศและทั่วโลก เ…
See More
Top