แพทย์วิถีธรรม

@morkeawFriends 195

Timeline

ขอแรงบุญพี่น้องท่านที่จัดสรรเวลาได้ ช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง "การเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะในประเทศไทยและสปป.ลาว" 500 ชุด ตามลิงค์นี้ค่ะ https://goo.gl/forms/rLP1YR8OxI1Rn3Xg2 ขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านค่ะ
See More

Photos

Location

Address
114 ม.11 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
Location
โรงพยาบาลอำเภอดอนตาล
อำเภอดอนตาล

Business Information

URL http://morkeaw.net/
http://www.boonniyom.net/
Phone 0894520559
ประสานงาน 0879708624

Bio/Discography

18/10/2012
ก่อตั้งเมื่อ 18 ตุลาคม 2555

Account Intro

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
บริหารและดำเนินงานโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม โดยมีคุณหมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นประธานมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ และเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศและทั่วโลก เ…
See More
Top