หมอพร้อม

ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง "Kidney Health for All" lightbulb เช็คสัญญาณบอกโรคไต และดูแลตนเองให้ห่างจากโรคไต lightbulb #สัปดาห์วันไตโลก #สัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม

0 likes0 commentsLINE VOOM