หมอพร้อม

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ "อสม.ทั่วไทย ร่วมใจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 13-31 มีนาคม 2566 #อสม #สาธารณสุขไทย #ผู้สูงอายุ

0 likes0 commentsLINE VOOM