MONOMAX.ME

เปิดความทรงจำของ อิฐ vs แอนนา จาก My Sex doll ก่อนดู My Next Doll ที่จะฉาย 6 ตุลาคมนี้ ✨🧸💟 . ชวนส่องความทรงจำเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์อย่าง อิฐ (ต้นน้ำ-เปี่ยมชล) และ แอนนา (มุก-พิชา...

0 likes0 commentsLINE VOOM